Jaki jest termin przydatności gaśnicy ?

Termin przydatności gaśnicy, czyli czas w którym gaśnica może być używana bezpiecznie i skutecznie, zależy od rodzaju gaśnicy i daty produkcji. Każda gaśnica powinna mieć na swoim korpusie umieszczoną etykietę z datą produkcji oraz określoną datą ważności lub terminem przeglądu.

Zgodnie z polskimi normami gaśnice proszkowe, pianowe i dwutlenku węgla (CO2) powinny być przeglądane i w razie potrzeby napełniane co 2 lata. Natomiast gaśnice o innych środkach gaśniczych, takich jak np. gaśnice proszkowe BC lub ABC, powinny być przeglądane i w razie potrzeby napełniane co 5 lat.

Ważne jest, aby terminy te były przestrzegane, ponieważ gaśnice przestarzałe lub przeterminowane mogą nie działać w sposób skuteczny i bezpieczny. Dlatego, jeśli gaśnica przekroczyła termin ważności lub przeglądu, należy wymienić ją na nową lub zlecić jej przegląd i naprawę w specjalistycznym punkcie przeglądowym.